Privatlivspolitik

1. Accept af betingelser

1.1 Disse betingelser for behandling af personoplysninger (herefter benævnt "betingelserne") finder anvendelse i forhold til behandling af dine personoplysninger i kampsportsteori.dk.

1.2 Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person jf. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

1.3 Hvis du ikke acceptere betingelserne, skal alt brug af siden ophøre. Ved at fortsat brug af siden acceptere du betingelserne og giver hermed dit samtykke for den nævnte behandling af data.

1.4 Såfremt du er under 16 år gammel, skal disse betingelser godkendes af forældre eller værge.

1.5 Alle personoplysninger, der behandles af Kampsportsteori, er beskyttet af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Der føres tilsyn af det danske datatilsyn, se evt. www.datatilsynet.dk.

2. Dataansvarlig

2.1 Texity.NET ApS er dataansvarlig for de personoplysninger som vi indhenter om dig. Kontaktoplysninger er følgende:

Texity.NET ApS kontaktoplysninger er følgende:

Texity.NET ApS
Vidam 55
6000 Kolding
info@texity.net
https://www.kampsportsteori.dk

3. Databehandler

3.1 Texity.NET ApS vil blive betragtet som databehandler i det omfang vi behandler persondata på dine vegne. I det omfang vil behandlingen udelukkende ske efter instruks fra dig eller dataansvarlig.

Texity.NET ApS kontaktoplysninger er følgende:

Texity.NET ApS
Vidam 55
6000 Kolding
info@texity.net
https://www.kampsportsteori.dk

3.2 Texity.NET ApS er instrueret alene til at behandle personoplysningerne med det formål angivet under punkt 5. Texity.NET ApS behandler eller anvender ikke personoplysningerne til andre formål end angivet heri. Herunder overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation medmindre Texity.NET ApS er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som Texity.NET ApS er underlagt. I disse tilfælde vil dataansvarlig og personen som data vedrører bliver underrettet om denne juridiske forpligtelse inden denne påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

3.3 Såfremt Texity.NET ApS skønner, at en instruktion fra dataansvarlig er i strid med Persondataforordningen, databeskyttelseslovgivningen eller anden EU-ret eller lovgivningen i en medlemsstat, vil Texity.NET ApS give besked herom.

3.4 Texity.NET ApS skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk Databeskyttelseslov, herunder Persondataforordningen.

3.5 Texity.NET ApS skal sikre at de personer der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.6 Texity.NET ApS træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag mod, at oplysningerne tilfældigt eller ulovligt bliver slettet, fortabt, forringes eller ændret, videregives eller gøres tilgængelig uden autorisation eller i øvrigt misbruges eller behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

3.7 Fastsættelse af de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal ske under hensynstagen til: Det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved implementeringen samt behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

3.8 Texity.NET ApS kan mod anmodning fra dig give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag er truffet. Texity.NET ApS vil skulle afregnes særskilt og efter medgået tid og materialer for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til betingelserne.

4. Indsamling og behandling af data

4.1 I forbindelsen med din oprettelse på Kampsportsteori og brugen af siden, foretages indsamling af oplysninger om dig, ved at du selv angiver disse oplysninger på siden.

4.2 Der indsamles følgende personoplysninger i forbindelse med oprettelse og brugen af Kampsportsteori: Fornavn, efternavn, e-mail og købshistorik. Texity.NET ApS indsamler eller behandles der ikke følsomme personoplysninger, men udelukkende almindelige personoplysninger.
Data slettes ved sletning af profil.

4.3 Du har altid mulighed for at redigere oplysningerne via din profil.

4.4 Der registreres kun oplysninger på brugere af Kampsportsteori, dette sker ved at brugeren selv indtaster disse.

4.5 Behandling af data sker i forbindelse med oprettelse af profil og køb.

4.6 Personoplysninger behandles fortroligt og formidles ikke videre til tredjemand eller kopieres medmindre dette er nødvendigt for at varetage Texity.NET ApS' forpligtelser overfor brugerne og såfremt denne, til hvem personoplysninger overlades, behandler disse fortroligt.

4.7 Texity.NET ApS og dataansvarlig, begrænser adgangen til personoplysningerne til de medarbejder, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde deres forpligtelser.

5. Formål

5.1 Formålet med at foretage databehandlingen er at lade brugeren anvende Kampsportsteori. Kampsportsteori er et IT-system som tilgåes via internettet, og som er hostet og drevet af Texity.NET ApS.

Texity.NET ApS hjælper med at behandle og indsamle data på vegne af Kampsportsteori omkring dens brugere, herunder oplysninger benævnt i punkt 4.2. Dette indebærer også videregivelse af oplysninger på vegne af Kampsportsteori til underleverandører.

5.2 Behandlingsformålet af dine oplysninger er for at sikre din mulighed for at anvende Kampsportsteori. Data gemmes ikke efter sletning af profil.

5.3 Texity.NET ApS må gøre brug af underdatabehandlere, på tidspunktet for godkendelse af betingelserne anvender Texity.NET ApS de nævnte underleverandører under punkt 5.4. Ved ændring af disse vil der ske underretninger herom. Såfremt ændringen ikke kan godkendes skal Texity.NET ApS uden unødig venten fra underretningen have dette oplyst og der kan alene gøre indsigelse, såfremt man har rimelige, konkrete årsager hertil. I så fald skal alt brug af Kampsportsteori ophøre.

5.4 Underleverandører:

Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Ave North
Seattle, WA 98109-5210
US

Data ligger hostet og bliver behandlet i Irland.
Videregivne oplysninger: Alle indsamlede oplysninger.
Formål: Drift af Kampsportsteori

Quickpay ApS
Østergade 25, 1. tv.
8000 Århus
Denmark

Videregivne oplysninger: Ordre ID og opkrævningsbeløb.
Formål: Forestå betalingstransaktioner, herunder indhentelse og opbevaring af betalingskortoplysninger.

6. Indsigt, rettelse og indsigelse

6.1 Som bruger af Kampsportsteori har du ret til at få indsigt i de personoplysninger som dataansvarlig har registreret om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling Texity.NET ApS foretager.
Texity.NET ApS vil skulle afregnes særskilt og efter medgået tid og materialer for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til betingelserne.

6.2 Såfremt de oplysninger Texity.NET ApS behandler for dig ikke er korrekt eller misvisende, kan du foretage rettelse af disse, hvis det ikke er muligt for dig selv at rette disse data kan du rette henvendelse til dataansvarlig.

Texity.NET ApS
Vidam 55
6000 Kolding
info@texity.net
https://www.kampsportsteori.dk

6.3 Enhver henvendelse omkring indsigt, rettelse eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger skal ske til dataansvarlig på nedenstående kontaktoplysninger.

Texity.NET ApS
Vidam 55
6000 Kolding
info@texity.net
https://www.kampsportsteori.dk

7. Varighed og ophør

7.1 Du kan til enhver tid trække dit samtykke for indsamling og behandling af dine personoplysninger tilbage, dette gøres ved sletning af din bruger i Kampsportsteori.

7.2 Hvis din medlemsprofil slettes, slettes alle dine data samtidig.

8. Ændring af betingelser for persondata

8.1 Texity.NET ApS og dataansvarlig er til hver en tid berettiget til at foretage ændringer af disse betingelser. Såfremt der foretages ændringer vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af en orienteringsbesked eller i forbindelse med dit næstkommende login på Kampsportsteori.

8.2 Hvis du ikke kan acceptere de opdaterede betingelser, har du ikke mulighed for fremadrettet at anvende Kampsportsteori og du skal derfor slette din bruger.

8.3 Texity.NET ApS kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser uden forudgående samtykke, forudsat at den til hvem rettigheder eller forpligtelser overdrages, forpligtes til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med de eksisterende betingelser.

9. Cookies

9.1 Kampsportsteori anvender cookies.

9.2 Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

9.3 En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de vil automatisk blive fornyet efter hvert besøg.

9.4 Du sletter eller blokerer en cookies ved at følge denne vejledning https://minecookies.org/cookiehandtering.

9.5 Formål med cookies på vores website:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.

9.6 Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Version

10.1 Version 1.0 af 6. november 2020.